انتخاب رشته رایگان

پژمان منصوری

رتبه قبولی کنکور : 36، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 36، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران