انتخاب رشته رایگان

علی اکبر برومند شریفی


رتبه قبولی کنکور : 19، رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران