انتخاب رشته رایگان

میلاد قلی پور


رتبه قبولی کنکور : 71، رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف