انتخاب رشته رایگان

سپهر هادی زاده مقدم


رتبه قبولی کنکور : 12، رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران