انتخاب رشته رایگان

شمیم صمدی


رتبه قبولی کنکور : 44، رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران