انتخاب رشته رایگان

احسان قربانپور بار فروشی


رتبه قبولی کنکور : 32، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران