انتخاب رشته رایگان

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۸۷ - گروه انسانی

 اطلاعات برخی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری 87 (گروه انسانی) منطقه 1

رشته

دانشگاه

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی

تاریخ و جغرافی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

روانشناسی

روانشناسی روانشناسی بالینی

علامه طباطبایی- تهران

25

32

12186

84

94.7

94.7

94.7

75

84.5

86.7

80

77.8

73.4

84

93.4

حقوق

شهیدبهشتی- تهران

74

113

11721

81.4

77.4

78.7

73.4

40

62.3

92.3

83.4

88.9

88.4

74.7

88.4

حقوق

علامه طباطبایی- تهران

140

264

11276

65.4

73.4

60

73.4

28.4

51.2

74.5

100

60

88.4

85.4

80

روانشناسی و کودکان استثنائی

شهیدبهشتی- تهران

152

265

11241

52

64

69.4

69.4

13.4

82.3

83.4

81.7

82.3

66.7

92

100

 

 

 اطلاعات برخی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری 87 (گروه انسانی) منطقه 2

رشته

دانشگاه

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی

تاریخ و جغرافی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

روانشناسی

روانشناسی روانشناسی بالینی

تهران

97

283

11197

81.4

70.7

84

54.7

0

91.2

75.6

73.4

92.3

95

84

100

حقوق

شهیدبهشتی- تهران

119

352

11076

68

69.4

72

36

18.4

91.2

72.3

68.4

68.9

86.7

94.7

88.4

معازف اسلامی و حقوق (حقوق خصوصی و جزا)

دانشگاه شهید با هنر کرمان

147

419

10976

64

100

65.4

60

25

33.4

54.5

93.4

68.9

76.7

94.7

86.7

روانشناسی بالینی

شیراز

177

511

10864

46.7

48

73.4

32

15

91.2

56.7

18.4

87.8

100

89.4

93.4

حقوق

تهران

261

712

10663

69.4

48

58.7

53.4

20

68.9

65.6

63.4

73.4

80

89.4

93.4

 

 

 اطلاعات برخی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری 87 (گروه انسانی) منطقه 3

رشته

دانشگاه

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی

تاریخ و جغرافی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

روانشناسی

معازف اسلامی و حقوق (حقوق خصوصی و جزا)

دانشگاه شهید با هنر کرمان

132

945

10473

54.7

77.4

65.4

26.7

31.7

66.7

63.4

90

37.8

50

78.7

88.4

حقوق

علامه طباطبایی- تهران

192

1281

10269

52

62.7

66.7

49.4

23.4

42.3

60

71.7

68.9

68.4

84

83.4

حقوق

شهیدبهشتی- تهران

247

1488

10174

64

65.4

61.4

49.4

33.4

71.2

70

70

45.6

46.7

68

61.37

روانشناسی بالینی

شیراز

366

1963

9972

45.4

54.7

72

28

0

75.4

78.9

55

70

73.4

73.4

95

زبان و ادبیات فارسی

تهران

314

1732

10067

65.4

56

77.4

21.4

15

48.9

76.7

38.4

82.3

70

73.4

76.7

حقوق

تهران

378

2005

9953

50.70

48

37.4

24

5

73.4

50

86.7

68.9

80

84

86.7

 
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763