انتخاب رشته رایگان

فهرست كتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1391

فهرست كتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1391
سازمان سنجش آموزش کشور فهرست کتاب‌های منبع سوال‌های آزمون سراسری سال 1391 را به شرح زیر اعلام کرد:
الف ـ درس‌های عمومي

نام درس

نام كتاب در سالي ـ واحدي

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبيات فارسي

ادبيات فارسي (2)

1/220

دوم

88

كليه رشته ها

ادبيات فارسي (3)

1/249

سوم

89

كليه رشته­ها غير از علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي 1 و 2

1/283

پيش دانشگاهي

90

كليه رشته ها

ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)

2/249

سوم

89

مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)

4/249

سوم

89

مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)

3/249

سوم

89

كليه رشته­ها )غير از علوم انساني(

2- عربي

عربي 2 (غير از علوم انساني)

1/224

دوم

88

كليه رشته­ها (غير از علوم انساني)

عربي 2 ( علوم انساني)

2/224

دوم

88

مخصوص علوم انساني

عربي 3 ( غير از علوم انساني)

1/254

سوم

89

كليه رشته­ها (غير از علوم انساني)

عربي 3 (علوم انساني)

2/254

سوم

89

مخصوص علوم انساني

3- فرهنگ و معارف اسلامي

قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)

222

دوم

88

كليه رشته­ها

قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)

251

سوم

89

كليه رشته­ها

معارف اسلامي (دين و زندگي)

1/285

پيش­دانشگاهي

90

كليه رشته­ها

4- زبان انگليسي

انگليسي 3

1/252

سوم

89

كليه رشته­ها

انگليسي 1 و 2

1/284

پيش دانشگاهي

90

كليه رشته­ها

ب ـ درس‌های تخصصي گروه علوم رياضي

نام درس

نام كتاب در سالي ـ واحدي

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

ملاحظات

1- رياضيات

هندسه 1

2/233

دوم

88

 

آمار و مدلسازي

3/234

دوم

88

هندسه 2

4/258

سوم

89

رياضيات 2

2/234

دوم

88

حسابان

1/258

سوم

89

جبر و احتمال

2/258

سوم

89

هندسه تحليلي و جبر خطي

1/294

پيش دانشگاهي

90

حساب ديفرانسيل و انتگرال 1 و 2

1/295

پيش دانشگاهي

90

رياضيات گسسته

1/296

پيش دانشگاهي

90

2- فيزيك

فيزيك 1 و آزمايشگاه

2/206

اول

87

 

فيزيك 2 و آزمايشگاه

2/226

دوم

88

فيزيك 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي)

4/256

سوم

89

فيزيك 1 و 2 (ويژه رياضي)

2/293

پيش دانشگاهي

90

3- شيمي

شيمي 2 و آزمايشگاه

1/227

دوم

88

 

شيمي 3 و آزمايشگاه

1/257

سوم

89

شيمي 1 و 2

1/289

پيش دانشگاهي

90

ج ـ درس‌های تخصصي گروه علوم تجربي

نام درس

نام كتاب در سالي ـ واحدي

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

ملاحظات

1- زمين­شناسي

زمين شناسي

1/262

سوم

89

 

علوم زمين

1/291

پيش دانشگاهي

90

2- رياضيات

هندسه 1

2/233

دوم

88

 

رياضيات 2

2/234

دوم

88

آمار و مدلسازي

5/258

سوم

89

رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)

3/258

سوم

89

رياضيات عمومي 1 و 2

1/292

پيش دانشگاهي

90

3- زيست شناسي

زيست­شناسي و آزمايشگاه 1

1/231

دوم

88

 

زيست­شناسي و آزمايشگاه 2

1/261

سوم

89

زيست­شناسي

2/290

پيش دانشگاهي

90

4- فيزيك

فيزيك 1 و آزمايشگاه

2/206

اول

87

 

فيزيك 2 و آزمايشگاه

2/226

دوم

88

فيزيك 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)

3/256

سوم

89

فيزيك 1 و 2 (علوم تجربي)

1/288

پيش دانشگاهي

90

5- شيمي

شيمي 2 و آزمايشگاه

1/227

دوم

88

 

شيمي 3 و آزمايشگاه

1/257

سوم

89

شيمي 1 و 2

1/289

پيش دانشگاهي

90

د ـ درس‌های تخصصي گروه علوم انساني

نام درس

نام كتاب در سالي ـ واحدي

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

ملاحظات

1- رياضيات

رياضيات 1

1/211

اول

87

 

آمار و مدلسازي

3/234

دوم

88

رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)

6/258

سوم

89

رياضي پايه

2/292

پيش دانشگاهي

90

2- اقتصاد

اقتصاد

1/240

دوم

88

 

3- زبان و ادبيات فارسي

تاريخ ادبيات ايران و جهان 1

1/246

دوم

88

 

تاريخ ادبيات ايران و جهان 2

1/276

سوم

89

آرايه­هاي ادبي

1/280

سوم

89

ادبيات فارسي 1

2/283

پيش دانشگاهي

90

ادبيات فارسي 2

3/283

پيش دانشگاهي

90

4- زبان عربي

عربي 2 (ويژه علوم انساني)

2/224

دوم

88

 

عربي 3 (ويژه علوم انساني)

2/254

سوم

89

عربي 1 و 2

1/316

پيش دانشگاهي

90

5- تاريخ

تاريخ ايران و جهان 1

4/235

دوم

88

 

تاريخ ايران و جهان 2

3/271

سوم

89

تاريخ شناسي

1/302

پيش دانشگاهي

90

6- جغرافيا

جغرافياي 1

2/225

دوم

88

 

جغرافياي 2

4/271

سوم

89

جغرافيا

2/297

پيش دانشگاهي

90

7- علوم اجتماعي

جامعه­شناسي 1

1/243

دوم

88

 

جامعه شناسي 2

1/281

سوم

89

علوم اجتماعي (جامعه­شناسي نظام جهاني)

1/300

پيش دانشگاهي

90

8- فلسفه

فلسفه

1/277

سوم

89

 

فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)

1/317

پيش دانشگاهي

90

9- منطق

منطق

277

سوم

89

 

10- روان­شناسي

روان­شناسي

1/268

سوم

89

 

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763