انتخاب رشته رایگان

لیست دانشگاه های غیر انتفاعی

اردبیل

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیل

اصفهان

دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهان

دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلام

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلام

آذربایجان شرقی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سراج - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه - مراغه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عین القضات - میانه

آذربایجان غربی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آذر آبادگان -ارومیه 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفاق -ارومیه موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه - خوی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا - ارومیه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی - خوی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال - ارومیه

بوشهر

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خرد - بوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لیان - بوشهر

تهران

آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - تهران

دانشکده علوم حدیث (غیردولتی _ غیرانتفاعی) - وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) - شهرری

دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارشاد - دماوند

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی فاران - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر البرز - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) - تهران

چهارمحال و بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

دانشگاه امام رضا (ع) (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینالود - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابران - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توس - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خاوران - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خراسان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خیام - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد - چناران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مطهر - مشهد

خراسان شمالی 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اشراق - بجنورد موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد

خوزستان

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - دزفول

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اهواز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون - اهواز

زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه - زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب - ابهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - زنجان

سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی - گرمسار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کومش - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایوانکی - ایوانکی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی (گرمسار)

سیستان و بلوچستان

دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی بین المللی چابهار - چابهار 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پرتو - زاهدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تفتان - زاهدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هاتف - زاهدان

فارس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آباده -آباده 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آپادانا -شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارم - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشه - جهرم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس - مهر فارس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابناک - لامرد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حافظ - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هنر - شیراز

قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی البرز - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الموت - محمدیه (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه مجلسی - تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرعماد - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاسپین - شهر صنعتی البرز (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوثر - قزوین 

قم

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - قم 

دانشگاه مفید غیر دولتی - غیرانتفاعی - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویش - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی معصومیه (س) - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 

کردستان

 کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بعثت - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان - کرمان

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جاوید - جیرفت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کرمان - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان

کرمانشاه

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا - گچساران

گلستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهاران - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگانی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعه گرگانی - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرداماد - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا - بندر گز

گیلان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی احرار - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جابربن حیان - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار - آستارا

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر - لنگرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر - رشت (کوچصفهان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر - لنگرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کادوس - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوشیار گیلانی - بندر انزلی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه آشرفیه

هرمزگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم - جزیره قشم

لرستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم - بروجرد

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت (لرستان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی یاسین - بروجرد

مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران(غیر دولتی - غیرانتفاعی) - بابل 

موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شمال - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایرانیکا - امیرکلا - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسا - بابلسر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویندگان - چالوس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تجن - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید - گلوگاه (مازندران)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خوارزمی - نور

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان - رامسر

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودکی - تنکابن

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قائم - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان - چالوس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر (بابلسر)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - نور

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاوش - محمود آباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کسری - رامسر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  نیما - محمودآباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هراز - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هدف - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار - رویان (نور)

مرکزی

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه (ساوه)

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخررازی - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر اراک - اراک

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهرگان - محلات

همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الوند - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نهاوند - نهاوند

یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایساتیس - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جواد - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مشاهیر - یزد

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763