انتخاب رشته رایگان

مهمترین تفاوت آزمون سراسری امسال نسبت به سال گذشته

[ 1391/9/14 ]

آزمون سال 92 برای 3 هزار کد رشته محل اعمال نخواهد شد

امسال پذیرش دانشجو در بیش از 3 هزار کد رشته محل دردانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین مصوبه ماده 4  کمیته کارگروه قانون پذیرش دانشجو، و بر اساس نوزدهمین جلسه قرار شد که برای حدود 3 هزار کد رشته از میان کد رشته محل های تحصیلی که متقاضی کمتری دارد ، پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی صورت گیرد به عبارت دیگر برای این 3 هزار کد رشته آزمون سراسری اعمال نخواهد شد.

وی گفت: از نظر ضوابط و شرایط آزمون امسال همانند سال گذشته خواهد بود و سوابق تحصیلی برای داوطلبان جدید سالی واحدی که دیپلمه سال 84 به بعد باشند و امتحانات نهایی آنها به صورت سراسری برگزار شده باشد تا 25 درصد با تاثیر مثبت اعمال می شود.

توکلی با اشاره به اینکه سوالات همگی از سطح کتب درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی خواهد بود تصریح کرد: سوالات از متن کتب سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی طراحی می شود و کسانی هم که در سنوات قبل بودند و دیپلمه نظام قدیم هستند باید مبنای مطالعه را این کتب قرار دهند.


منبع خبر