انتخاب رشته رایگان

یه دل سیر مشاوره

هنر آزمون دادن

در جلسه آزمون وقت کم میآورم عجله کردم و همین باعث شد تعدادی تست را غلط بزنم وقتی نمیتوانم یک سؤال را جواب دهم، دچار آشفتگی میشوم نمیتوانم وقتم را در جلسه تنظیم کنم و... اینها مشکلاتی هستند که بیشتر دانشآموزان کنکوری با آنها آشنا هستند. داشتن اطلاعات علمی بالا، تنها عامل موفقیت نیست؛ هوش و زیرکی در استفادهی درست از وقت، نکتهی بسیار... ادامه

هنر آزمون دادن (۲)

کابوس پاسخبرگ سفید برخی از داوطلبان بنابر اظهارات خودشان عنوان میکنند که یکی از مهمترین دلایل استرس و پاسخهای غلط آنها ترس از پاسخبرگ سفید است. یعنی داوطلب با اینکه میداند توانایی او در یک درس درحد 50درصد مباحث است پس از اینکه نمیتواند به تعداد سؤال زیادی پاسخ دهد، با دیدن گزینه های سفید پاسخبرگ خود، به اجبار سعی میکند به سؤالات سخت یا... ادامه

هنر آزمون دادن (۱)

کنکور درکنار تمام مشکلات خود به دلیل شیوه اجرا، علاوه بر معلومات نیاز به تکنیک ها و استراتژیهایی دارد که واقعاً درنتیجه افراد مؤثر است. از آن جمله میتوان به موضوع توجه به وقت و مدیریت زمان، اعتمادبه نفس و قبول تواناییها، ترتیب جوابگویی به سؤالات و جلب توجه و دقت و تمرکز اشاره کرد. پیچیدگیهای این مسائل را فقط دانش آموزانی درک میکنند که... ادامه

مرورری بر هنر آزمون دادن

به راستی بهترین یا مهمترین روشهای صحیح آزمون دادن در جلسهی کنکور سراسری یا آزمایشی کدام است؟ آیا باید هر دانشآموزی روش خاص خود را در پیش گیرد یا اینکه میتوان با توجه به عملکرد موفق نفرات برتر در کنکورسالهای گذشته، از روشهای یکسان بین آنها هم استفاده کرد؟ اما یک نکتهی مهم؛ همانطور که یک توریست جهت استفادهی بهینه از وقت و... ادامه

مرور و تقسيم ذهن انسان

ذهن انسان از 3 حافظه تشکیل شده است: حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت. اطلاعات از طریق حواس 5گانه، وارد حافظه حسی میشوند و اگر با دقت همراه شوند، به حافظه کوتاه مدت منتقل میگردند. اما در مقطع پیش دانشگاهی به دلیل تفاوت در فاصله زمانی مطالعه تا یادآوری، داوطلبان باید اطلاعات را در حافظه بلندمدت خود ذخیره کنند. برای این کار، راههای متعددی... ادامه

روش صحیح جمع بندی در خرداد ماه

محمدرضا پوردستمالچی جمع بندی درخرداد... 12 سال درسخواندن، تلاشکردن... دبستان، راهنمایی، دبیرستان، پیشدانشگاهی، برنامه ریزی، روش مطالعه، کنکور آزمایشی، تراز، رتبه و ... اکنون جمع بندی برای نتیجه گیری! اهمیت دوران جمع بندی و روش برنامه ریزی در این ماه را همه میدانند. با استفاده صحیح از ماه خرداد و اجرای روش صحیح جمع بندی در هر جایگاهی... ادامه

درس‌هایی که دوست ‌شان نداریم!

شاید شنیده باشید که گفتهاند، آدمهای موفق، آنهایی هستند که کارهای سختشان را ابتدا به ساکن انجام میدهند. بهویژه کارهای سختی که علاقهای هم به آنها نداشته باشند. شاید به همین دلیل است که آدمهای موفق دور و بر ما کم هستند چراکه کمتر از 2درصد افراد حاضرند شرط فوق را در فعالیتهایشان لحاظ کنند و در بدو امر و یا اول روز کاری را انجام دهند که به آن... ادامه

چه کار کنم که دانش آموز ممتاز و موفقی باشم؟!

1-با پیش مطالعه در کلاس درس حاضر شوید تا همیشه در کلاس، حرفی برای گفتن داشته باشید. 2- با روحیه فعال و شاداب در کلاسهای درس شرکت کنید. با همکلاسیهای خود، رقابت سالم داشته باشید و سعی کنید در یادگیری دروس، به هم کمک کنید تا دست آخر خدا هم به شما کمک کند. 3- با دقت و تمرکز فراوان، به درس گوش دهید و هر جایی که ابهامی بود، ازخود معلم (نه... ادامه

برنامه ریزی درسی تعطیلات عید نوروز

تعطیلات عید نوروز هرساله برای داوطلبان کنکور مورد توجه است. بهطوری که بسیاری از داوطلبان و دانشآموزان که در طی ماههای گذشته کم کاری کردهاند, به امید جبران تمام عقبافتادگیها در تعطیلات عید، همهی روزهای اسفند را هم به انتظار مینشینند و بهعبارتی دست از کار میکشند! حال ببینیم بهراستی تعطیلات عید کارساز است و آیا تا این حد ارزشمند و تعیین کننده است... ادامه

برنامه ریزی درسی ، اصول و روش ها

برنامه ریزی درهر مرحله ای از زندگی نیاز اصلی برای کسب موفقیت است . می گویند برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی برای شکست . برنامه ریزی در مقاطع زمانی که نیازهای ما (حجم کارهایی که باید انجام شود بیششتر و یا در حدود فرصتی است که داریم اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. با توجه به حجم مباحث کنکور (که نسبت به سالهای پایه بسیار بیشتراست)... ادامه