انتخاب رشته رایگان

مهندسی

مهندسی منابع طبیعی

هدف و ماهیت مهندسی منابع طبیعی در 5 گرایش تدریس میشود. توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه داوطلب دوره جنگلداری باید در زمینه های زیست شناسی ، ریاضی ، زمین شناسی واکولوژی قوی باشد ، با توجه به کمیت و کیفیت درس هایی کهدر این رشته تدریس می شود، دانشجو باید از توان و دانشبالایی در زمینه های علوم طبیعی و ریاضی برخوردار بوده ،قدرت تجزیه و تحلیل... ادامه

مهندسی فضای سبز

هدف و ماهیت به منظور افزایش سطح دانش و کیفیتمهندسی طراحی فضای سبز ضروری است به ترتیب متخصصینی کهبتوانند با استفاده از دانش و تجربه خود نسبت به طراحیفضای سبز که از حرفه های طراحی و از هنرهای ظریفه استاقدام کرده و از طرفی در آموزش تحقیق و برنامه ریزی توسعهو بهبود این رشته فعالیت نمایند. مطالعه و بررسی در زمینه طراحی ، کاشت و پرورشنباتات و... ادامه

مدیریّت خدمات بهداشتی و درمانی

هدف و ماهیت مدیریت یک عامل تعیین کننده در سرنوشت هرسازمان است و می تواند منجر به اعتلای سازمان ، رضایتکارکنان و ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها و بالا رفتن کیفیتخدمات گردد. به همین دلیل پذیرفته نیست که بهخاطر ملاحظات دوستانه و یا روابط گروهی و صنفی از افرادیغیر متخصص برای مدیریت یک سازمان استفاده کرد بخصوص برایمدیریت یک بیمارستان که مسوولیت حفظ... ادامه

گیاهان دارویی

مقدمه این دوره از سری دوره های آموزشی کاردانی علمی کاربردی است کهفارغ التحصیلان با دستیابی به دانش لازم و کسب مهارتهایعلمی قادر خواهند بود در زمینه احداث و مدیریت مزرعهگیاهان دارویی و معطر و همچنین اهلی کردن و بهره برداری ازمحصولات فرعی جنگل ها و مراتع در زمینه گیاهان دارویی ومعطر در مناطق مختلف کشور مشغول به خدمت شوند. ضرورتو... ادامه

گیاه پزشکی

رشته گیاه پزشكی از آن رشته های نوپا ،كاربردی جذاب است كه علاقمندان خود را جذب كرده است. عنوان گیاه پزشکی در علوم کشاورزی ایران از سال 1342 بهجای دفع آفات و حفاظت گیاهان مطرح شده است. به طور کلی،در این رشته تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری گیاهانزراعی، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی وهمچنین شناخت علایم و چگونگی اثر آفات و عوامل... ادامه

شیلات

كشور وسيع ايران خوشبختانه چه در شمال و چه در جنوب و جنوب غربي داراي سواحل دريايي طولاني و امكان صيد و صيادي فراواني است. در داخل كشور نيز آبگيرها و رودخانه هاي متعدد براي پرورش آبزيان و انواع ماهي ها موجود مي باشد .امكان بهره برداري ازاين منابع طبيعي و موهبتهاي الهي داشتن تخصص و آگاهيهاي كافي در زمينه ها ي مختلف شناخت آبزيان ، آبها ،... ادامه

زراعت

رشته زراعت و اصلاح نباتات يکي از گرايشهاي مهم و اساسي در مجموعه مهندسي کشاورزي به شمار مي آيد. مجموعه مهندسي کشاورزي نيز از رشته هاي پراهميت و جذاب در مجموعه علوم تجربي مي باشد که توسط داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي انتخاب مي گردد. ايران کشوري است که از توانمنديهاي خوب بالقوه و بالفعل کشاورزي برخوردار بوده وکشاورزي در برنامه هاي توسعه کشور... ادامه

دامپروری

رشته اي كه درك آن براي بسياري از شهرنشینان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبني سر و كار دارند اما منشاء آن كمتر در ذهنشان نقش مي بندد .براي تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته دامپروري و به منظور نيل به خودكفايي در تهيه پروتئين حيواني مورد نياز لازم است كه متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش وتجربيات خود توليد اقتصادي... ادامه

جنگلداری

جنگل و جنگل داري مانند بسياري از رشته هايي كه به طور مستقيم با طبيعت درگير هستند در كشورهاي در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است . هنوز در كشوري مانندايران زمان بسياري نياز است تا مردم با طبيعت ، حيوانات و گياهان سرآشتي بگذارند. فرهنگ سازي در اين زمينه بسيار ضروري است و اين مطلب را مي توان به راحتي ازاخبار تلويزيون فهميد به همين خاطر... ادامه

تکنولوژی پرتو شناسی

امروزه با توجه به ابعاد علم پزشكي ، علم راديولوژي در امر تشخيص ، درمان بيماريهاارزش والايي را كسب كرده است و به دليل اهميتي كه استفاده از اشعه يونيزان در امرتشخيص و تحقيق و درمان بيماريها دارد ، نياز به تربيت افرادي كه آشنا به كاربرد اينعلم و استفاده از آن د رعلم پزشكي باشند از اهميت خاصي برخوردار است. بدين منظور و در اجراي بند 12 و اصل... ادامه