انتخاب رشته رایگان

معرفی دانشگاه های برتر ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

اگرچه دانشگاه شهید بهشتیبا عنوان دانشگاه ملی در سال 1340 هجری شمسی تأسیس شد،لیکن دانشگاه علوم پزشکی آن از شهریور 1365 پس از ادغامبرخی از واحدهای آموزشی و درمانی وابسته به وزارت بهداری وبا استفاده از تجربیات طولانی آن واحدها، شروع به کار کرد. براساس مندرجات در نشانی اینترنتی دانشگاه بهآدرسزیر واکنون کار پذیرش دانشجو در ایندانشگاه در قالب دانشکده... ادامه

همدان - دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده علومپزشکی همدان باتشکیل مجتمع آموزش علوم تندرستی درسال 1351 درمجموعه بوعلیسینا همزمان با چند رشته دیگر درشهر همدان تأسیس شد واکنون با تأسیس دانشکده های پرستاری و مامایی، دندانپزشکیو پزشکی و نیز تأسیس دانشگاه علومپزشکی دارای رشته هایپزشکی، حشره شناسی، هوشبری، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهیمیباشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدماتبهداشتی... ادامه

همدان - دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا ، در سال 1352 تأسیس شد و درحال حاضر دارای 78 رشته تحصیلی با گرایشهای مختلف در 7 دانشكده تربیت بدنی نهاوند ، دانشكده هنر و معماری ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشکده تربیت دبیرملایر ، دانشکده علوم پایه ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشکده کشاورزی و یك آموزشكده و یك مجتمع با ظرفیت 6986 نفر دانشجو در مقطع كاردانی - كارشناسی ارشد و... ادامه

نوشهر - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

دانشگاه علوم و فنون دریایی امامخمینی از مراکز مهم آموزش نظامی - دریایی ایران است که درشهر بندری قرار گرفته است. در طی یک دوره ۴ساله و با اخذدانشجو در مقطع دیپلم و با اموزش فشرده ۳ماه از میان انهادانشجویان انتخاب شده که به مرحله بعدی راه یافته و ایندانشجویان برگزیده به عنوان دانشجو سال اول انتخابمیشوند. که پس از گذراندن دروس مشترک در رشتههای... ادامه

مشهد - دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در اواخر سال 1358 با توجه ویژه تولیت آستان قدس رضوی ، ساختمان دو مدرسه مرمت و بازسازی شد و با ایجاد ساختمانی جدید بین آنها مجموعهای عظیم به وسعت 22000 متر مربع به نام دانشگاه علوم اسلامی رضوی ایجاد گردید و در تاریخ یازدهم ذیقعده 1404 هجری قمری برابر با هیجدهم مرداد ماه 1363 شمسی همزمان با تشکیل اولین کنگره... ادامه

مازندران - دانشگاه علومپزشکی

سازمان مرکزی دانشگاهعلومپزشکی مازندران درسال 1364 با پذیرش دانشجو دررشتهپزشکی درشهرستان بابل تشکیل شد که شامل دانشکده پزشکیبابل، دانشکده مامایی ساری، آموزشکده بهداشت ساری وآموزشکده علوم آزمایشگاهی بابل بود. متعاقبآن درسال 1367 با تأسیس دانشکده پزشکی ساری و پذیرش دانشجودر همان سال، سازمان مرکزی دانشگاه علومپزشکی مازندران بهشهرستان ساری... ادامه

مازندران - دانشگاه علوم و فنون

دانشگاه علوم و فنون مازندران در سطح كارشناسی در رشته های مهندسی كامپیوتر ، مهندسی صنایع با گرایشهای تولید صنعتی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، تكنولوژی صنعتی و در سطح كارشناسی ارشد با گرایشهای مهندسی عمران ، مهندسی شیمی، مهندسی سیستمهای اقتصادی و مهندسی اجتماعی فعالیت می... ادامه

گیلان - دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانیگیلان در سال 1365 تاسیس شد. این دانشگاه شامل دانشکده هایپزشکی - دندانپزشکی - پرستاری و مامایی و بهداشت می باشدکه بیش از 3800 دانشجو در رشته های مختلف و مقاطع مختلفمشغول به تحصیل در آن می باشند. همچنین این دانشگاه به منظور آموزش عملی دانشجویان خود 7 بیمارستان مجهز شهر رشت را در اختیار دارد. سایت... ادامه

گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

این دانشگاه در سال 1336 با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع فعالیت خود را به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی درسطح استان مازندران آغاز كرد و در سال 1354 ضمن تغییر نام به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته تحصیلی جنگل ، مرتع و حفاظت خاك و آبخیزداری به كار خود ادامه داد. دانشگاه از سال 1360 با نام دانشكده منابع طبیعی ، تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار... ادامه

کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی

دانشکده پزشکی کرمانشاهدرسال 1354 و به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه رازیکرمانشاه تأسیس شد و درسال 1365 با تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه تبدیلشد. اکنون دانشکدهپرستاری و مامایی و پیراپزشکی ونیز دانشکده پزشکی فعالیت پذیرش دانشجو را انجاممیدهند. این دانشگاه هم اکنون دارای هفتمعاونت،شش دانشکده،هفت... ادامه